GSM Temperaturövervakning

A2 - 4 Ingångar, 2 reläutgångar. Max 4 temperaturdetektorer.
TR4E - 6 Ingångar, 4 reläutgångar. Max 4 temperaturdetektorer.
H384 - 8 Ingångar, 4 utgångar. Max 8 temperaturdetektorer. Kan utökas med expansionskort.
A3+ - 3 Kablade / 6 Trådlösa ingångar + 8 trådlösa utgångar. Max 2 kablade och 6 trådlösa temp. detektorer
Heat-Link - Fjärrstyr elradiatorer i hemmet, stugan, båten.