Nödtele / Hisslarm EN81-28

Nödtelefon för hissar som är godkända efter EN81-28 standarderna.