Holars 252 | Larmsändare

OBS! Ska du övervaka temperaturer rekommenderar vi att du använder A2 eller TR4E. Holars 252 kan inte övervaka temperaturer.