GSM Larmsändare / Tempstyrn.

Via 5G/4G ogch GSM-nätet finns många möjligheter. Du kan styra pumpar, öppna dörrar, varna via alarmingångar, varna vid hög/låg temperatur och mycket mer.