GSM Larmsändare / Tempstyrn.

Via GSM-nätet finns det många möjligher. Du kan styra pumpar, öppna dörrar, styra kylar, få larm vid låg & hög tempreratur, samla driftdata och mycket mer.

Holars 252 - 5 Ingångar - 2 Reläutgångar. Larma med sms & röstmed,
Holars 384 - 8 Ingångar - 4 Reläutgångar. Kan ha 8 temp.detektorer
Byggvakt - Larma med SMS eller röstmeddelande vid strömavbrott
ET083 - Analog linje till GSM omvandlare
A2 - 4 Ingångar - 2 Reläutgångar. Kan ha 4 temp.detektorer
TR4E - 6 Ingångar - 4 Reläutgångar. Kan ha 4 temp.detektorer
A3+ - 3 Kablade/6 Trådlösa ingångar. Kan ha 2 kablade/6 trådlösa temp.detektorer