Fingeravtrycksläsare

Våra biometriska läsare är tillverkade av välkända tillverkaren Virdi. Alla våra läsare kan lagra fingeravtryck internt i enheten men också lagra dom som TOC (Template on card) på platser där det behövs. För lagring internt måste personuppgiftslagen tillämpas.