Fingeravtryck & Ansiktsläsare

- TOC/FOC (Template on card/Finger on card)

Alla våra fingeravtrycksläsaren har en funktion som heter TOC/FOC. Med template on card lagras fingeravtrycket enbart på en användars passerkort vilket innebär att ingen förrutom användaren har tillgång till det. En verifiering sker sedan endast vid inpassering. Kortet blir krypterat och det går inte plocka ut något fingeravtryck från korten. Någon biometrisk data sparas aldrig i en databas utan varje användare ansvarar för sitt kort.