Om ”Lyft ett barn ut ur mörkret”

Insamlingsorganisationen “Lyft ett barn ut ur mörkret” bildades i januari 2010 är en ideell allmännyttig förening på kristen grund. Deras huvudändamål är att lindra nöd och lidande bland barn, ungdomar och vuxna i Sverige och internationellt. De samarbetar med olika organisationer i Sverige och har för närvarande fem internationella mottagarorganisationer – i Indien, Filippinerna, Uganda och Guatemala.
Internationellt förmedlar vi ekonomiska medel för att bygga och driva skolor, barncenter och kliniker, för genomförande av utvecklings- och utbildningsprojekt, katastrofinsatser, hälso- och sjukvård, brunnsborrning, miljöprojekt och självförsörjningsprojekt.
I Sverige förmedlar organisationen ekonomiska medel för vård, omsorg, rehabilitering och rekreation för personer (inklusive familjer) med psykiska, fysiska och sociala funktionshinder samt för renovering och utrustning av ett kristet vårdhem för ovanstående grupp.

90-konto

”Lyft ett barn ut ur mörkret” har 90-konto och står under granskning av Svensk insamlingskontroll.