IP-baserat Passersystem - Virdi

Med ett passersystem från Virdi kan du ha kortläsare, eller kombinera en kortläsare och fingeravtrycksläsare. Alla våra läsare kan lagra fingeravtryck internt i enheten men också lagra dom som TOC (Template on card) på platser där det behövs. För lagring internt måste personuppgiftslagen tillämpas, det måste det inte med TOC då varje användare har hand om sitt egna kort.