GSM Sändare / Larmsändare

Holars har i många år jobbat med olika typer av GSM-produkter och kan idag erbjuda kompletta GSM-lösningar. Via GSM-nätet finns det många möjligher. Man kan styra pumpar, öppna dörrar, styra värme, styra kylar, få larm vid låg tempreratur, få larm vid hög temperatur, samla driftdata, få position via gps för båtar/bilar/arbetsfordon, få position via gps för människor med våra trygghetslarm.

Ta gärna kontakt med oss om du har frågor angående våra GSM-produkter.