Easy-Call 5AB (Cellcom Prime) - Produktträning

Nu kan du se hur enkelt det är att programmera och använda GSM porttelefonen Easy-call. Produktträningen kommer i 23 delar där varje video är ungefär 1 minut lång där du kan se hur porttelefonen installeras & programmeras. OBS! I videon används en 4G modell. Vi säljer med av 2G/3G modellen men funktion och installation är likadan.