Holars Historia

Historia Norge

Holars Automasjon, som det tidigare hette, startades upp i Norge år 1976 av Svein & Mirjam Holst-Larsen. Det första året var kontoret beläget hemma i deras källare i Eidsvoll som ligger några mil utanför Oslo. År 1977 Byggde Holars kontor på ett industrifält i Eidsvoll och år 1978 flyttade man in i de nya lokalerna.

Företaget registrerades sedan som aktiebolag. Miriam & Svein Holst-Larsen ägde då 50 % av aktierna var. När deras 5 barn växte upp fick de alla lika många aktier. År 1984 flyttade Holars till lokaler som låg mitt i centrala Oslo och efter 20 år i Oslo var det dags att flytta tillbaka till Eidsvoll där kontor och lager ligger än idag. Mellan åren 1991-1993 hade Holars även ett kontor beläget i Bergen samtidigt som kontoret i Oslo.

Historia Sverige

Holars AB i sverige startades upp av Thorbjörn Holst-Larsen år 2010. Efter många år i den Norska marknaden var det även dags att kliva in i den Svenska. Idag har vi kontor i Bålsta några mil Norr om Stockholm. Huvudlagret är fortfarande i Norge och med dagens enkla sätt att skicka paket från Norge till Sverige tycker vi det funkar bra.

Produkter vi sålt

Tillsammans med två lokala företag sålde Holars första året automationsutrustning till sågverk och kemisk industri. Holars blev sedan återförsäljare av Kühnel Österrike och Bisby Norges produkter som sålde bland annat, världens första passiva IR detektor. Branschen var då i en rejäl utveckling och produktsortimentet växte och blev hela tiden uppdaterat med nya produkter. Genom många besök på utställningar utomlands fick vi goda kontakter med leverantörer i Sverige, Danmark, England, Irland och Italien. Under en period, jobbade Holars med att utveckla sin egna avancerade kontrollpanel/central med inbyggd larmsändare. Holars har alltid jobbat aktivt med leverantörerna för att få så skräddarsydda lösningar som möjligt som passar norska/svenska/nordiska förhållanden.

Kunder

Holars har under åren byggt upp en kundkrets inom säkerhetsbranschen som riktar sig mot mindre och medelstora företag men jobbar också med att ta fram lösningar till de större företagen. Svein Holst-Larsen har under åren gjort många besök där han haft kurser för våra återförsäljare och installatörer. Holars marknadsförde sig i början genom att skicka brev och fax som senare tid blev till mail och via internet. Holars har och kommer fortsätta delta på utställningar i framtiden.

Personal och chef

Från 1976-2010 har Svein Holst-Larsen varit chef. 2010 tog sonen Thorbjörn Holst-Larsen över. Antalet anställda har varierat från 2 till 12 personer.

Leverantörssamarbete

Holars har alltid haft en stark drivkraft för övergripande samarbeten mellan företag som erbjuder liknande produkter. I Norge var Holars med och skapade föreningen AGF (alarm grossistenes forening) och under flera år var Holars ordförande i föreningen. AGF har nu gått ihop med Noralarm. Holars var också med från början i arbetet med internationella standarder för larm och under flera år ordförande i Norska Kommittén. Holars har gjort mycket jobb för att få importerade säkerhetsprodukter FG-godkända före internationella standarder godkändes i Norge.